Βιογραφικο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φεβρουάριος 2022: Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης – Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛ.Κ.Ε.Δ./ADR Hellenic Center)

Παρακολούθηση προγράμματος μετεκπαίδευσης στην Κτηματολογική Διαμεσολάβηση.

Απρίλιος 2022 : Eurotraining Εκπαιδευτικός Οργανισμός

Μάιος 2018: Παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης «DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων», σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Μάρτιος 2014: Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

Παρακολούθηση προγράμματος βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών σε συνεργασία με το «ΑDR Group» του Ηνωμένου Βασιλείου.

1998 – 2003: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Πολιτικών και Νομικών Επιστημών. Πτυχίο Νομικής.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2022 – σήμερα:     Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διαπιστευμένος  Κτηματολογικός Διαμεσολαβητής.

2021 – σήμερα: Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ Μέλος Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και υποθέσεων του αρ. 6Α του ν.2308/1995.

2018 – σήμερα: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.) στον Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων.   

2017 – σήμερα: Συντονιστής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Ιδιωτικού Χρέους.

2014 – σήμερα: Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, με Α.Μ.Δ. 517/0414.

2014 – 2015:  Ειδικός συνεργάτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2006 – σήμερα:  Ενεργή Δικηγορία.

2008 – 2017: Νομικός Σύμβουλος του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Attica Bank».

2007 – 2011: Νομικός Σύμβουλος του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».

2008 – 2011: Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ).

2004 – 2005:  Πρακτική άσκηση ως ασκούμενος Δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Νικολάου Γουγουλάκη.

2006 – σήμερα: Νομικός Σύμβουλος σε διάφορες εμπορικές εταιρείες κι επιχειρήσεις.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • Μάρτιος 2022: Πιστοποίηση συμμετοχής σε σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ GDPR (ΓΚΠΔ) ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ (byDesign)».
 • Συμμετοχή σε σεμινάριο για τα προσωπικά δεδομένα, η υλοποίηση του οποίου πραγματοποιήθηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την Εταιρεία Πληροφορικής «ICT abovoIKE» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Μάρτιος – Απρίλιος 2020: Πιστοποίηση παρακολούθησης προγράμματος Επιμόρφωσης με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
 • Συμμετοχή σε σεμινάριο για τα προσωπικά δεδομένα, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμορφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Μάρτιος 2019: Πιστοποίηση συμμετοχής σε σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.».
 • Συμμετοχή, ως μέλος και με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.) του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, στο σεμινάριο κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου “Problem-based training on the data protection reform package in Greece and Cyprus”, που υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου κι έλαβε χώρα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
 • Απρίλιος-Μάιος 2018: Πιστοποίηση συμμετοχής σε σεμινάριο εκπαίδευσης στην Αθήνα με θέμα «DPO – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».
 • Εκπαίδευση στα ειδικότερα θέματα που αφορούν τον θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.), που διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός Οργανισμός Αθηνών Eurotraining, σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
 • Ιούνιος 2014: Πιστοποίηση συμμετοχής στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης του ADR Group στη Θεσσαλονίκη.
 • Συμμετοχή σε τρεις στρογγυλές τράπεζες με 9 θεματικές ενότητες και σκοπό τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου λειτουργίας της διαμεσολάβησης στην πράξη. Επίσης, παρακολούθηση τριών διαφορετικών εργαστηρίων στην οικογενειακή, την εργασιακή και τη διεθνή διαμεσολάβηση από έμπειρους ξένους εκπαιδευτές και διαμεσολαβητές της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Μάιος 2012: Πιστοποίηση συμμετοχής σε Σεμινάριο με θέμα «Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ», με συνδιοργάνωση της Νομικής Βιβλιοθήκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων.
 • Εξοικείωση με το «κλίμα» και τους ρυθμούς του ποινικού ακροατηρίου, τόσο μέσα από την κατανόηση και από­κτηση των προαπαιτούμενων νομικών γνώσεων (έναρξης-κίνησης και διεξαγωγής της ποινικής δίκης), όσο και από τη διαμόρφωση του αναγκαίου ψυχολογικού υπόβαθρου για τη σωστή προετοιμασία του υπερασπιστή του δίκαιου.
 • Απρίλιος 2014: Μέλος του Ομίλου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του Ηνωμένου Βασιλείου (ADR Group).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 • Εισηγητής-Ομιλητής στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR», που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας με την υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, στα Τρίκαλα, 18 Ιουνίου 2018, με θέμα εισήγησης: «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων:  «Ο ρόλος και η ευθύνη του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)».