ΑΡΧΙΚΗ2

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δικηγόρος Τρικάλων, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις (Ν.3898/2010).

Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με άμεση και προσωπική εξυπηρέτηση.

Προσφέρουμε τις δικηγορικές μας υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργαζόμαστε δε μόνιμα με τα πλέον διακεκριμένα δικηγορικά γραφεία σε όλες τις ελληνικές πόλεις αλλά και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε Κύπρο, Γερμανία, Ελβετία και Βουλγαρία

Ζιώζιας Β. Απόστολος
Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής