ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Αναλαμβάνουμε την άμυνά σας  σε περίπτωση καταγγελίας του δανείου σας, σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής σε βάρος σας, σε περίπτωση πλειστηριασμού του ακινήτου σας, και σε κάθε στάδιο της εμπλοκής σας με τις τράπεζες.

Είναι ευρέως γνωστές οι τραπεζικές πρακτικές συνεχούς όχλησης των καταναλωτών για να λάβουν κάποιο δάνειο ή μία πιστωτική κάρτα, που εφαρμόζονταν μέχρι και το 2008, χωρίς μάλιστα να παρέχονται επαρκείς εξασφαλίσεις για την αποπληρωμή των οφειλών των δανειοληπτών.

Οι δυσκολίες που έφερε η κρίση, αντιμετωπίστηκαν από την Πολιτεία με τον πολύ εύστοχο Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμο Κατσέλη όπως είναι ευρέως γνωστός), ήτοι τον Ν. 3869/2010.

Έρευνα

Μελετάμε κάθε περίπτωση εξονυχιστικά και σχολαστικά.

Λεπτομέρειες

Δίνουμε σχημαία στις λεπτομέρειες.

Δράση

Στοχευμένα και αποτελεσματικά.

Υποθέσεις για τραπεζικά ζητήματα που αναλαμβάνουμε :

  • Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά
  • Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων
  • Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί
  • Factoring – εκχώρηση απαιτήσεων
  • Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση
  • Επενδυτικές συμβάσεις – επενδύσεις με τη μεσολάβηση τράπεζας