Ενημερώσουμε για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποδοχή ή την αποποίηση κληρονομιάς.

Παρέχουμε υποστήριξη στη διαδικασία :

  • των δηλώσεων αποδοχής κληρονομιών,
  • της έκδοσης κληρονομητηρίου,
  • προσβολής νομίμου μοίρας κτλ
  • αναλαμβάνουμε υποθέσεις δημοσίευσης και κήρυξης κυρίας διαθήκης,
  • χορήγηση άδειας αποποίησης ανηλίκων, την έκδοση εθνικού ή ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου
  • την έκδοση παντός είδους πιστοποιητικών που αφορούν την κληρονομιά, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπόθεση σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα
  • δικαστικά ή εξωδικαστικά με το κληρονομικό Δίκαιο.