Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου (Διαζυγίων, Επιμέλειας Τεκνών, Διατροφές)

Ειδικότερα, ενδεικτικά ζητήματα ενασχόλησης σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο είναι:

  • Διαζύγια παντός τύπου (Συναινετικά Διαζύγια και κατ’ αντιδικία)
  • Σύμφωνα Συμβίωσης σε συνεργασία με Συμβολαιογράφο
  • Yποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου (δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης, έκδοση εθνικού και ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, αποποιήσεις κληρονομιάς, άδεια αποποίησης ανηλίκου, αγωγή για πλασματική αποποίηση κληρονομιάς, προσβολή διαθήκης)
  • Υιοθεσία
  • Προσβολή πατρότητας
  • Κήρυξη προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση και προσθήκη/αντικατάσταση μελών Εποπτικού Συμβουλίου