Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου (Διαζυγίων, Επιμέλειας Τεκνών, Διατροφές)

Ειδικότερα, τομείς δραστηριότητας στο Αστικό Δίκαιο :

• Αγωγή διαζυγίου, καθώς και συναινετικά διαζύγια, με σεβασμό στον πελάτη και αφού πρώτα διερευνηθεί η δυνατότητα επαναφοράς της συζυγικής σχέσης στην προτέρα κατάσταση,
• Αναγνώριση τέκνου
• Υιοθεσία
• Προσβολή πατρότητας
• Διαθήκες (κατάθεση αίτησης για δημοσίευση και κήρυξη κυρίας)
• Αγοραπωλησία ακινήτου (έλεγχος τίτλων, παράσταση κατά την υπογραφή του συμβολαίου εάν το επιθυμεί ο πελάτης)
• Διεκδικητική αγωγή, ασφαλιστικά μέτρα νομής
• Προσβολή προσωπικότητας.