Το Ποινικό Δίκαιο διακρίνεται: στο Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και στη Ποινική Δικονομία.

Ο ρόλος του δικηγόρου στις εμπορικές συναλλαγές είναι να διασφαλίσει τα συμφέροντα του εντολέα του και να εξασφαλίσει μια δίκαιη συναλλαγή για τους συμβαλλομένους, χωρίς ασάφειες και σφάλματα, περιορίζοντας τις πιθανότητες για αντιδικία.

-Σύνταξη και κατάθεση μηνύσεων
– Σύνταξη υπομνημάτων και παραστάσεις σε στάδια προανακρίσεων και ανακρίσεων
-Παραστάσεις σε ακροατήρια
-Οικονομικά- φορολογικά εγκλήματα ( πλαστά και εικονικά τιμολόγια, μη απόδοση Φ.Π.Α, φοροδιαφυγή)

-Εγκλήματα κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας ( απάτη, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών κλπ.)
-Εγκλήματα κατά της προσωπικότητας- τιμής ( συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση )

-Σωματικές βλάβες, απειλή, παράνομη βία, εκβίαση
-Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα ( πλαστογραφία)
-Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης ( ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία κλπ.)